Inloopconcert klooster St Agatha

Zondag 15 mei 2022, St Agatha – Op deze prachtige, zonnige voorjaarsdag brengen we een twintigtal liederen ten gehore in het Klooster Sint Agatha. Het is een concert ter ere van ons 10-jarige jubileum.

De liederen die we zingen zijn een afspiegeling van het repertoire dat we in de afgelopen 10 jaar hebben opgebouwd. Ook brengen we twee nieuwe liederen ten gehore: Miserère van Jan Pietersz. Sweelinck en In Remembrance van Eleanor Daley. Als toegift zingt het koor We’ll meet again – Hughie Charles en Ross Parker op de tekst van Jan Rot.

Het koor startte ooit in 2012 met een bescheiden repertoire van 30 liederen. Maar al gauw breidde zich dat uit tot over de 100 liederen. Het repertoire bestaat voornamelijk vierstemmige a-capella koormuziek maar ons repertoire bevat ook duetten en solo’s met instrumentale begeleiding.

Tegelijkertijd met ons concert vindt er ook een rondleiding plaats en een markt waarvan de opbrengst is bedoeld voor de restauratie van de kloostermuren. Na afloop biedt het klooster ons een drankje aan op het zonnige terras voor het Poortgebouw.

Lees meer