De kracht van koormuziek
Een uitvaart is een intieme gebeurtenis, gepaard gaande met sterke emoties. Wij maken onze aanwezigheid daaraan ondergeschikt en zingen voor u als nabestaanden. Met onze liederen zetten wij iets in beweging en kleuren het afscheid van uw dierbare muzikaal in.

Uiterlijk binnen 24 uur
Wilt u een een optreden boeken? Neemt u dan contact op met 06-20798257. Meestal hoort u binnen 12 uur of een optreden mogelijk is. Daarna maken wij samen met u een keuze uit ons repertoire. Of als u dat liever wilt met de uitvaartondernemer of ritueelbegeleider. Als u dat op prijs stelt, komen wij bij u langs.

Kosten
Het Uitvaartensemble Nijmegen is een stichting zonder winstoogmerk. Als vergoeding voor de kosten rekenen wij € 550,— per optreden als octet. Een kwartet is soms ook mogelijk. De kosten bedragen dan € 450,-. Voor het zingen op meerdere locaties, solistische zang of het ten gehore brengen van instrumentale muziek, brengen wij extra kosten in rekening.